Contact Us | Divyachetna Kendra | Maa Baglamukhi Siddha Shakti Peetha

Contact Us


Maa Baglamukhi Siddha Shakti Peetha
(Divyachetna Kendra)

Centers in India

Mumbai (Bombay)


Ramdev Park, Mira Road(E), Mumbai,
Maharashtra-401107.
India
+91-9167402169, +91-9773333666,
+91-9821797615,
divyachetna2000@gmail.com

Noida


Villa No. F-12, Sector-20, NOIDA
Uttar Pradesh, India,
+91-9810050118, 7982414307

Varanasi (Banaras)


10 Kashi tower,
Opposite sanatan dharam inter college,
Nayi sadak, Varanasi,
Uttar Pradesh, India
+91-9935035178, 991988733, 9839689253

Other Quick Contacts in India

Mumbai (Bombay)


Shri Narendra Bhati
+91-9820128295
Shri Mukesh Agarwal
+91-9821797615
Shri Shyam Singh
+91-9920621189
Shri Romi
+91-9769137907
Shri Vikas Tiwari
+91-9321355438
Shri Hari Prakash Mishra
+91-9969522736

Noida (Uttar Pradesh)


Shri B.S. Sharma
+91-9810050118
Smt. Shikha Agarwal
+91-9811191489

Delhi


Shri Hemant Kumar
+91-7982414307

Allahabad (U.P.)


Shri Mahesh Shukla
+91-9415236335

Hasua (Bihar)


Shri Narendra Rai
+91-9631890261

Varanasi (Banaras)


Shri M P Mishra
+91-9935035178
Shri Mayank Mishra
+91-9919887333
Shri Buddhimaan Gupta
+91-9839689253
Shri Umesh Pandey
+91-9795125454
Shri Amresh Mishra
+91-7752800501
Dr. Shantanu Mishra
+91-9450180507

Guwahati (Assam)


Shri Rajesh more
+91-9864012644
Shri Reetesh Sehwaal
+91-9435148897
Shri Deepak Jalan
0361-2630930/32(R)
0361-2554850

Gorakhpur (U.P.)


Shri Rahul Singh
+91-9918251153
Shri C.P. Singh
+91-9795771040

Mohania (Bihar)


Shri Nagendra Singh
+91-7870134939
Shri Abhayshankar Singh
+91-7992293105
Shri Shiv Shankar Singh
+91-9304650710

Jharkhand


Shri Amit Jha
+91-9631163500
Smt. Sangeeta Sinha
+91-8809679340
Shri Anjani Jha
+91-9939537735
Shri Preetam
+91-9035178455
Shri Ajaykant Jha
+91-9709021440
Shri Raghav Mishra
+91-9204251104
Shri Rajkumar Shaah
+91-9006065209
Dr. Pradeep Sinha
+91-9939034884
Shri Premchand Jha(Munshi Ji)
+91-9709173963

Jaunpur


Smt Seema Singh
+91-9415691568
Shri Ramesh Singh
+91-8543082900
Shri Pradeep Kr Singh
+91-9889079172

Kerakat (Jaunpur)


Harish Chandra Jaiswal
+91-9415653200

Bhaglapur


Shri Kumarji
+91-9939108020

Contacts in foreign

Australia


Smt Neha Chaube
+61-410072542

Canada


Smt Rashmi Tailor
009058030412

Kuwait


Smt. Aitree Shringare
+96560083350

New Jersey (U.S.A.)


Smt Shankari Ji
+1 (732) 642-4033

Dubai


Shri Utkarsh Chaube
+971-50-949-123-8
utkarshc@gmail.com

United States of America


Smt Smita Venkatesh
+1-714-280-4519
Shri Sampath Seshadri
+1-248-722-1215
Shri Pradip Merchant
001-734-788-6851
pradipmerchant@gmail.com